Colofon en Disclaimer

Website: Multiminded
Teksten: Peter Miedema & Karin Stam
Logo-ontwerp: ‘Brandaris’ - Sascha Miedema, (1993 - 4 jaar oud).
Dank aan: Team Multiminded: Otto, Age, Arjen & Geert

Het auteursrecht is uitdrukkelijk voorbehouden aan Fyren Communicatie. Overname van informatie, kopiëren, vermenigvuldigen en/of openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fyren Communicatie, is niet toegestaan.

Ondanks alle zorg die besteed is en wordt aan de samenstelling en publicatie van deze website aanvaardt Fyren Communicatie geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is of zou kunnen zijn van een mogelijke onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website en/of het gebruik van de vermelde informatie.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Ik moet weer op zee gaan, een goed schip en in 't verschiet een ster om op aan te sturen, anders verlang ik niet.

J.J. Slauerhoff

Contact

Galamagracht 37
8651 EC IJlst
0515-335995
info@fyren.nl